Pitstop wil ook jeugdleiders in kerken helpen toerusten.
Daarvoor hebben we verschillende avonden gehouden.
We kijken nu naar nieuwe onderwerpen.