ANBI Status

Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Pitstop Jongerencentrum Eindhoven melding van het volgende:

Doelstelling van de organisatie

Pitstop wil jongeren een rustpunt bieden waar zij, buiten de maatschappelijke verplichtingen om, op adem kunnen komen, persoonlijke aandacht ervaren en zekerheid vinden. Een plaats voor jongeren waar het evangelie van Jezus Christus, aansluitend bij hun eigen cultuur, tastbaar en zichtbaar wordt gemaakt.

Verslag van activiteiten in het afgelopen jaar
Pitstop kent de volgende activiteiten voor haar (doelgroep)jongeren. 

Pitstop organiseert (in het kader van deskundigheidsbevordering) tevens activiteiten voor haar eigen medewerkers en voor de jongerenwerkers uit diverse kerken.Waar richt Pitstop zich dit jaar op?

1. Doelgroep Eindhovense niet- en randkerkelijke jongeren (leeftijd van 12-23 jaar) 

Pitstop heeft een zeer laagdrempelig en goed uitgerust jongerencentrum, dat jongeren een plaats geeft waar ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en hun vrienden kunnen ontmoeten. Pitstop bouwt hier relaties op in een omgeving waar ze voelen dat ze serieus worden genomen en waar er tijd voor ze is. Pitstop helpt ze bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het op zoek gaan naar hun eigen talenten. Daarnaast betrekt Pitstop ze bij activiteiten en sport en spel, om er enerzijds gewoon lekker van te genieten en anderzijds te leren kleine verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel.

De jongerenwerkers van Pitstop gaan met teams van vrijwilligers uit de kerken de straat op om de jongeren daar op te zoeken en ze te ontmoeten. Hier worden ze een vertrouwd gezicht en bouwen op alle mogelijke plaatsen aan relaties. Vanuit deze contacten worden de jongeren in verbinding gebracht met Pitstop. 

2. Plaats bieden waar kerkelijke jongeren elkaar kunnen ontmoeten

Pitstop stelt haar uitstekende faciliteiten graag ter beschikking als plaats waar kerkelijke jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Pitstop kan deze activiteit zelf organiseren, maar laat hier ook ruimte voor anderen met goede programma’s en ideeën. 

3. Het ontwikkelen van jongeren uit de kerken door hun inzet bij de programmering

Door jongeren uit te dagen hun talenten in Pitstop in te zetten en daar mee te helpen, kunnen jongeren uit de kerken zich op een geweldige manier ontwikkelen. Ze leren hier hoe ze moeten omgaan met jongeren, hoe ze jongeren bereiken en hoe ze het evangelie kunnen voorleven. Heel praktisch leren ze ook organiseren en verantwoordelijkheid dragen. In Pitstop mogen ze fouten maken en kunnen ze experimenteren in een veilige omgeving. De bagage die ze in Pitstop meekrijgen brengt hen tot meerwaarde in de eigen kerken. 

4. Het ontwikkelen en ondersteunen van het jongerenwerk in de kerken 

Pitstop rekent het als haar roeping om de jongerenleiders uit de kerken te helpen ontwikkelen en te ondersteunen bij het bereiken van de eigen kerkelijke jongeren. Pitstop is hiervoor hét expertise centrum dat met 2 benen in de praktijk staat. Pitstop draagt de ervaring en kennis over door het organiseren van trainingen, cursussen, workshops voor de jongerenleider uit de kerken. Daarnaast voeren de professionele jongerenwerkers van Pitstop ook in toenemende mate taken uit binnen diverse kerken van Eindhoven. Dat hier veel synergie behaald wordt, spreekt bijna voor zichzelf.

5 Strategie voor Zuid Nederland

Pitstop werkt samen met YfC Nederland een strategie voor Zuid Nederland uit. Centrale vraag is: hoe kunnen we dienstbaar zijn aan jongeren en kerken in Zuid Nederland in de breedste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2014
Dhr. ing. M.H. Hummelen (voorzitter)
Dhr. ing. P.J. Kamerbeek
Dhr. ir. H.A. de Boer

Aan bestuurders zijn geen bezoldigingen toegekend.

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar het financieel verslag.
Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder de teamleider en jongerenwerkers verwijzen wij naar de rechtspositieregeling van Youth for Christ Nederland .

Informatie
Pitstop geeft 2 x per jaar het 'PitMagazine'uit. Ook verschijnt met enige regelmaat nieuws over Pitstop in de media. Deze informatie is terug te vinden in de rubriek 'Nieuws' op deze website.

Contactgegevens:
Postadres: Van Dormaalstraat 21, 5624 KH  Eindhoven
Bezoekadres: Grand Combin 2, 5624 NM  Eindhoven
 
Telefoonnummer: 040-2574550
E-mail: info@pitstop.nl
 
RSIN-nummer: 809798189
KVK-nummer: 17133842