Steun onze missie

Koop een certificaat €500,00 - 5 jaar looptijd

U kunt een renteloze lening aangaan door certificaten van € 500 te kopen. Na 5 jaar ontvangt u het ingelegde bedrag terug. Wanneer u bijvoorbeeld 3 certificaten neemt, dan leent u € 1.500 aan Pitstop. Na 5 jaar ontvangt u dit bedrag weer terug.

Koop een certificaat €1000,00 - 10 jaar looptijd

U kunt een lening met 1 % rente aangaan door certificaten van € 1.000 te kopen. Na 10 jaar krijgt u uw inleg terug en jaarlijks ontvangt u 1 % rente. U steunt Pitstop en tegelijkertijd ontvangt u hiermee meer rente dan op uw bestaande spaarrekening.

een gift overmaken


U kunt simpel via ideal een eenmalige gift overmaken aan jongerencentrum Pitstop. Ook kunt u ervoor kiezen om ons structureel te steunen door donateur te worden.
U kunt uw gift aftrekken van de belasting, omdat Pitstop een ANBI status heeft.

HET PITSTOPGEBOUW AAN DE GRAND COMBIN 

is in 2002 gebouwd met de droom en visie dat het een plek zou worden voor de jongeren van Eindhoven. Een plek waar ze zich thuis kunnen voelen en waar ze Jezus kunnen leren kennen. Veel jongeren hebben in al die jaren hun weg gevonden naar de Grand Combin en bewaren hier goede herinneringen aan. Ook in de toekomst willen we dit gebouw een plek laten zijn waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar ze kunnen groeien in hun geloof.

NIEUWE KANSEN VOOR PITSTOP
De verkoop van het gebouw zien we bij Pitstop als een nieuwe kans. Een kans om een nieuwe stap te kunnen zetten naar een christelijk centrum voor jongeren in Eindhoven waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Het afgelopen jaar is er al hard gewerkt aan verdere professionalisering van ons jongerenwerk. Binnenkort starten we met nieuwe activiteiten die aansluiten bij de behoeften van de jongeren, zoals een Explorecafé, een Barbershop en individuele coaching voor jongeren. In de vernieuwde samenwerking met de gemeente Eindhoven, de wijkvereniging, met scholen en maatschappelijke instanties, verwachten we jongeren beter te kunnen ondersteunen en hen een beter toekomstperspectief te bieden.

CHRISTELIJK CENTRUM VOOR JONGERENWERK
Om deze plannen te realiseren willen we het gebouw gaan kopen en verhuren aan christelijke organisaties. Als non-profit organisatie kunnen we ons geen commerciële huurtarieven veroorloven. Een gebouw in eigen beheer zorgt dat we meer zekerheid hebben voor de toekomst.