Steun onze missie

Certificaat €500,00
- 5 jaar looptijd

U kunt een renteloze lening aangaan door certificaten van € 500 te kopen. Na 5 jaar ontvangt u het ingelegde bedrag terug. Wanneer u bijvoorbeeld 3 certificaten neemt, dan leent u € 1.500 aan Pitstop. Na 5 jaar ontvangt u dit bedrag weer terug.

Certificaat €1000,00
- 10 jaar looptijd

U kunt een lening met 1 % rente aangaan door certificaten van € 1.000 te kopen. Na 10 jaar krijgt u uw inleg terug en jaarlijks ontvangt u 1 % rente. U steunt Pitstop en tegelijkertijd ontvangt u hiermee meer rente dan op uw bestaande spaarrekening.

Een gift overmaken


U kunt simpel via ideal een eenmalige gift overmaken aan jongerencentrum Pitstop. Ook kunt u ervoor kiezen om ons structureel te steunen door donateur te worden.
U kunt uw gift aftrekken van de belasting, omdat Pitstop een ANBI status heeft.

Benodigd bedrag: €100.000

HET IS GELUKT!! 🥳

DANK aan alle inschrijvingen voor certificaten. Voor het aankopen van het pand hadden wij een bedrag nodig van €100.000 om de financiering rond te krijgen.

Mede dankzij uw steun is dit gelukt binnen onze deadline!

U kunt nog een donatie doen via de knop hierboven. Alle donaties worden gebruikt voor opkopen van het pand zodat wij ons jongerenwerk nog tientallen jaren kunnen blijven doen!

Status:
0%

NIEUWE KANSEN VOOR PITSTOP
De koop van het gebouw zien we bij Pitstop als een kans om weer een nieuwe stap te kunnen zetten naar een christelijk centrum voor jongeren
in Eindhoven. Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan professionalisering van ons jongerenwerk. We hebben we veel geïnvesteerd in relaties
met de gemeente Eindhoven, WIJEindhoven, onderwijsinstellingen en andere partners. Hierdoor hebben we ons aanbod voor de komende
jaren kunnen uitbreiden. Jongerencentrum Pitstop staat nu op de kaart als het gaat om jongerenwerk in Eindhoven. Met behoeftegerichte
activiteiten zetten we de toon en we hebben met onze toffe projecten meerdere keren de krantenkoppen gehaald

CHRISTELIJK CENTRUM VOOR JONGERENWERK
Om deze plannen te realiseren willen we het gebouw gaan kopen en verhuren aan christelijke organisaties. Als non-profit organisatie kunnen we ons geen commerciële huurtarieven veroorloven. Een gebouw in eigen beheer zorgt dat we meer zekerheid hebben voor de toekomst.

Scroll naar boven