Jongeren dienen in de stad Eindhoven

Waar we voor staan

"Gedreven door gods liefde zoeken wij jongeren op, helpen hen groeien en bieden ze hoop"

Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven heeft tot doel om jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar te helpen hun gaven en talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot personen die zich medeverantwoordelijk weten voor de maatschappij waarin ze leven.
Pitstop doet dit onder andere door een omgeving te creëren waar jongeren zich veilig voelen, waar ze gehoord worden en waar ze zichzelf kunnen zijn. We geloven in een aanpak waarbij de gezamenlijk inzet van gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en communities een grote impact hebben op de jongeren in de stad Eindhoven.

Onze droom

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Daarom dromen we ervan om jongeren te dienen samen met:

Wijkpartners zoals WIJEindhoven, Politie, Sportregisseurs en andere professionals binnen het sociaal domein. Om een gecoördineerd aanbod te kunnen bieden met kwaliteit en duurzaamheid.

De Gemeente om een maatschappelijke taak te helpen vervullen die bijdraagt aan de visie van de stad Eindhoven en om jongeren klaar te stomen om een plaats te vervullen in de maatschappij.

Communities zoals scholen, verenigingen, kerken. Omdat jongeren het verdienen om zich onderdeel te voelen van een gemeenschap waarin ze geaccepteerd worden ongeacht achtergrond, geloof, ras, geaardheid of anderszins.​

Scroll naar top