Activiteiten

Wat we doen

Onze activiteiten zijn erop gericht om zowel in de breedte (aantal jongeren) als in de diepte (gerichte inzet) een zo hoog mogelijk rendement te halen. Ook geloven we in de kracht van zowel een plek bieden waar jongeren op af komen zoals in het jongerencentrum Pitstop, als ‘erop af gaan’ en jongeren op te zoeken daar waar ze zijn. Kortom, aandacht voor beide componenten van het jongerenwerk: Talentontwikkeling en Outreachend Werk.

scholierenchillcafé - jongereninloop

Het ScholierenChillCafé is een ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 10 en 23 uit Eindhoven. In de praktijk komen de jongeren rechtstreeks vanuit school uit de wijken Prinsenjagt, Jagershoef, Woenselse Heide, ’t Hool, Vlokhoven en Achtse Barrier. De openingstijden zijn afgestemd op hun lesroosters. Met een vrij-inloop karakter en met de functie van een naschoolse opvang biedt het jongerencentrum een veilige en relaxte plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, lekker iets eten of drinken, een potje poolen, tafeltennis spelen en internetten of PlayStation spelen. ScholierenCafé is een laagdrempelige voorziening voor vrijetijdsbesteding voor jongeren. We willen met de jongeren een relatie opbouwen en erachter komen waar ze staan in het leven. Dan komt regelmatig de gelegenheid om ze te helpen met de problemen waar ze in zitten. Er is een grote mate van vrijblijvendheid en juist die vrijblijvendheid geeft jongeren de ruimte om ook iets te ondernemen. De jongeren worden opgevangen door 2 tot 3 kernvrijwilligers en meestal 1 of meerdere stagiaires. Bij deze activiteit is altijd 1 vaste professionele jongerenwerker betrokken.

https://eindhoven.steunwijzer.nl

outreachend werk

We zoeken jongeren op, daar waar ze zijn, op straat, in de wijk, op school en online. We hebben contact met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners.
Het jongerenwerk heeft een signaleringsfunctie: de vele terloopse en informele gesprekken tussen jongerenwerkers en jongeren leveren informatie op over jongens en meiden die in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen. Jongeren kunnen via het contact met jongerenwerk al in een vroeg stadium naar de juiste ondersteuning worden verwezen zodat ze minder een beroep hoeven doen op de gespecialiseerde jeugdzorg.

https://eindhoven.steunwijzer.nl

coaching

We bouwen een vertrouwensrelatie op met jongeren en daarbinnen helpen we hen met grote en kleine vragen. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Zo kun je bij ons terecht om samen een organisatie te bellen om iets te regelen, het schrijven en opstellen van een sollicitatiebrief of het aanvragen van een studiefinanciering. Daarnaast kunnen we aanvullende ondersteuning bieden aan jongeren die al in een hulpverleningstraject zitten.
Uit ervaring blijkt dat jongeren vaak op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Door onze preventieve inzet en coaching op maat worden jongeren geholpen voordat de problemen escaleren en ze gebruik moeten maken van de (vaak dure) specialistische zorg. “Voorkomen is beter dan genezen” is in dit geval een spreuk die van toepassing is. We ondersteunen en begeleiden jongeren die worstelen met zaken zoals bijvoorbeeld school, werk en inkomen, financiën, huisvesting en sociale- of psychische problemen.
Onze jongerenwerkers zijn agogisch geschoold en kunnen goed omgaan met de coaching behoefte van zowel groepen als individuele jongeren. We stemmen af met betrokkenen uit het sociale netwerken en/of verwijzen daar waar nodig door naar hulpverleningsorganisaties.

Steunwijzer: https://eindhoven.steunwijzer.nl 

TALENTENHUIS

Wekelijks krijgen jongeren de kans om te werken aan hun eigen liedjes. Ze oefenen op het podium van Pitstop en gaan naar de studio om hun eigen geschreven liedjes op te nemen. In dit proces leren jongeren op een leuke manier sociale competenties zoals samenwerken, leren feedback geven en ontvangen als ook zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Jongerencentrum N’Joy.

Steunwijzer: https://eindhoven.steunwijzer.nl

Explorezone

Bij het ExploreZone willen we jongeren ongeacht hun achtergrond praktische hulp aanbieden om te groeien naar volwassenheid.
We coachen hen bijvoorbeeld bij het vinden van een woonruimte, een baan en na te denken over hun toekomstperspectief. Door hen praktische handvatten te geven, gaat er een wereld van mogelijkheden voor hen open. Ze komen dan in een vicieuze cirkel
van groei terecht. Doordat ze de toeslag krijgen waar ze recht op hebben, kunnen ze bijvoorbeeld fatsoenlijk eten, slapen en kleden. Als ze er netjes uitzien, hebben ze meer kans op een baan. Met een baan groeit hun zelfvertrouwen en hun Nederlandse taal- en cultuur kennis. Ze pakken hierdoor sneller mogelijkheden aan om verder te groeien in hun carrière en ga zo maar door.

We willen met een holistische benadering de jongeren, hen stimuleren zich op sociaal, geestelijk, psychisch en fysiek gebied te ontwikkelen.

Steunwijzer:  https://eindhoven.steunwijzer.nl

Scroll naar top